• آخرین های فلزات پایه
  • محبوبترین های فلزات پایه


 

ویژه ها

اخبار فلزات: رئيس واحد نگهداري و تعميرات ذوب مجتمع مس سرچشمه گفت: در زمينه اتكا به توليد داخل خمايت از صنعت داخلي اين واحد در سال گذشته با هماهنگي انجام شده با امور مهندسي مس سرچشمه، بيش از 400 قطعه توليد خارج در مجتمع را نقشه كشي كرده و اين قطعات در حال ساخت داخل مي باشند.

 رئيس واحد نگهداري و تعميرات ذوب مجتمع مس سرچشمه گفت: در زمينه اتكا به توليد داخل خمايت از صنعت داخلي اين واحد در سال گذشته با هماهنگي انجام شده با امور مهندسي مس سرچشمه، بيش از 400 قطعه توليد خارج در مجتمع را نقشه كشي كرده و اين قطعات در حال ساخت داخل مي باشند.

به گزارش روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه، مهندس محمدمهدي رحيم زاده اظهار کرد: در راستاي رسيدن به اهداف توليد در سال 97 واحد نگهداري و تعميرات ذوب با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه فعاليت هاي خود را جهت رسيدن به برنامه توليد بر اساس اصولي از جمله بالا بردن سطح ايمني پرسنل، كاهش توفقات در سيستم، كاهش قطعات مصرفي و اتكا بر توليد داخل و حمايت از ساخت قطعات داخلي قرار داد.

وي با بيان اينکه رسيدن به اهداف فوق مگر با تلاش و پيگير همه جانبه پرسنل امور ذوب امكان پذير نبود، تصريح کرد: خوشبختانه با تلاش همه جانبه پرسنل ذوب در سال 97، اين امور از نظر جدول ايمني مجتمع مس سرچشمه رتبه اول را كسب كرده كه با توجه به شرايط ويژه ذوب، كسب اين رتبه بي سابقه بوده است.

رئيس واحد نگهداري و تعميرات ذوب مجتمع مس سرچشمه در خصوص كاهش توفقفات و كاهش قطعات مصرفي مجتمع مس نيز بيان کرد: با توجه به شرايط تحريم ها اين واحد با همكاري واحدهاي ديگر ذوب ضمن رعايت تمامي موارد استاندارد تعميراتي توانسته از توفقفات غير منتظره جلوگيري كند كه ماحصل آن رسيدن به برنامه توليد مي باشد.

رحيم زاده خاطرنشان کرد: در زمينه اتكا به توليد داخل خمايت از صنعت داخلي اين واحد در سال گذشته با هماهنگي انجام شده با امور مهندسي مس سرچشمه، بيش از 400 قطعه توليد خارج در مجتمع را نقشه كشي كرده و اين قطعات در حال ساخت داخل مي باشند.

رئيس واحد نگهداري و تعميرات ذوب مجتمع مس سرچشمه در پايان از مدير مجتمع مس سرچشمه، معاونت توليد و مدير امور ذوب كه همواره با حمايتهاي بي دريغ خود از واحدهاي مختلف ذوب حمايت كرده اند قدرداني کرد.

منبع: روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه

 

گفت و گوها

ماهنامه اخبار فلزات

cache/resized/a88afb2e5de6abe3f650d83fa09e28ee.jpg
چهل و نهمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/5cc87f56bb103a1caa0110d14b7fc327.jpg
چهل و هشتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/c141fc836a5382ce9abebc9b5e91ec94.jpg
چهل و هفتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/6c220d3a8bcde9f0ffa06402fad1f7cc.jpg
چهل و ششمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/15fa68ba0f5da770c0543626ce041543.jpg
سرمقاله/ عبدالوهاب سهل‌آبادی/ رئیس خانه صنعت،
cache/resized/b7f512f115ec95fd20cd5ed4e7c0c2c2.jpg
چهل و پنجمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/e6d4a9ee9638771f9e0d18b472b7ceab.jpg
چهل و چهارمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/af980bc3bfd78b60a778dabb7ae438ee.jpg
چهل و سومین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family