• آخرین های آهن وفولاد
  • محبوبترین های آهن وفولاد


 

ویژه ها

اخبار فلزات: روز چهارشـــــــنبه هشــــــــــتم خردادماه جلســـۀ شــورای عالی دفتــــــر همکاریهای شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان با حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت، معاون تکنولوژی، مدیر تحقیق و توسعه و رئیس دانشگاه اصفهان به همراه معاون آموزشی، معاون پژوهشی و مدیر واحد ارتباط با صنعت این دانشگاه تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار فولاد، در این دیدار مهندس عظیمیان با تأکید بر اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه تصریح کرد: استفاده از چراغ دانش میتواند در توسعۀ تکنولوژی و چرخۀ تولید و اقتصاد کشور نقش بهسزایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در چشمانداز و هدفگذاریهای جدید فولاد مبارکه دستیابی به دانش فنی روز و تکنولوژی فولاد ترسیم شده است ادامه داد: بهگونهای برنامهریزی کردهایم  تا پنج سال آینده به این هدف مهم و تعیینکننده برسیم. وی خاطرنشان کرد: اینکه فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکنندۀ فولاد کشور و خاورمیانه است خوب است، ولی کافی نیست؛ باید از این مرحله عبور کنیم و صاحب تکنولوژی شویم. در این صورت است که میتوانیم مجموعۀ کاملی باشیم.
وی ضمن ابراز خرسندی از دستیابی به دانش فنی تولید گندله و آهن اسفنجی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر با اتکا به دانش فنی شرکتهای داخلی ۷۵ درصد تکنولوژی تولید فولاد را کسب کردهایم و نیاز به تلاش بیشتری است که به ۱۰۰ درصد تکنولوژی بومی دسترسی پیدا کنیم و برای تحقق این امر راهی جز استفاده از دانش داخلی که بهخصوص در دانشگاهها تولید میشود نداریم و این برای صنعت فولاد کشور یک الزام است.
این گزارش حاکی است در این جلسه گزارشی از فعالیتها و عملکرد دفتر همکاریهای شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان، ترکیب کارگروهها، وظایف و گزارشهای آماری شامل نفرساعت همکاریها، تعداد بازدیدها و مصوبات و تعداد RFP های استخراج شده و... ارائه شد.
در همین خصوص دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان گفت: ظرفیت و پتانسیل دانشگاهها بسیار بالاست و شاید هماکنون از ۵۰ درصد این ظرفیت استفاده میشود. این تجربۀ شرکتهای بزرگ و موفق دنیاست که دانشگاهها را به دل صنعت بردهاند. رمز موفقیت در این مقوله این است که دانشگاه در همکاری نزدیک با صنعت قرار داشته باشد و در اتاقهای فکر مشترک از دانش کسبشده استفاده کند.
 گفتنی است در پایان این نشست بر توسعۀ ارتباط و همکاریهای دوجانبۀ شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان تأکید شد و قراردادهای همکاری در زمینههای مختلف به امضا رسید.

منبع: روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه

گفت و گوها

ماهنامه اخبار فلزات

cache/resized/a88afb2e5de6abe3f650d83fa09e28ee.jpg
چهل و نهمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/5cc87f56bb103a1caa0110d14b7fc327.jpg
چهل و هشتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/c141fc836a5382ce9abebc9b5e91ec94.jpg
چهل و هفتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/6c220d3a8bcde9f0ffa06402fad1f7cc.jpg
چهل و ششمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/15fa68ba0f5da770c0543626ce041543.jpg
سرمقاله/ عبدالوهاب سهل‌آبادی/ رئیس خانه صنعت،
cache/resized/b7f512f115ec95fd20cd5ed4e7c0c2c2.jpg
چهل و پنجمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/e6d4a9ee9638771f9e0d18b472b7ceab.jpg
چهل و چهارمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/af980bc3bfd78b60a778dabb7ae438ee.jpg
چهل و سومین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family