• آخرین های آهن وفولاد
 • محبوبترین های آهن وفولاد


 

ویژه ها

اخبار فلزات: شرکت فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین شرکت فولادساز کشور و خاورمیانه از ابتدای بهره برداری به طور داوطلبانه و در چارچوب الــــزامــات قانــــونی، احتـــرام بــه ذینفـــعـــــان و آحــــاد جامــعـــه و به طـورکلــــی توجــــه بــه مســــائل اجتماعی و فرا اجتماعی را به عنوان راهبرد اصلی و ارزش آفرین مدنظر قرار داده و توسعۀ پایدار شرکت را براساس تفکر همزیستی سازنده با جامعه و پیشرفت دوجانبه بنا نهاده است و در این راستا متناسب بافرهنگ تعالی سازمانی، به تــــــدویـــــــن سیـــــــاســــــتهـــــای مسئولیــت پذیــری اجتمــاعی در گروه فولاد مبارکه مبادرت ورزیده و همواره به آن عمل کرده است.

به گزارش اخبار فلزات و به نقل از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، دریکی از این اقدامات شاهد بودیم که این شرکت هنگام وقوع زلزلۀ کرمانشاه دوشادوش دولت و مردم شریف ایران با اهدای ۲۶۰ دستگاه کانکس و تولید خارج از نوبت ورق موردنیاز ساخت کانکس توسط سایر ارگانهای دلسوز کشور به یاری هموطنان عزیز شتافت و مرهمی بر زخمهای ایشان شد. در مطلب ذیل پای صحبت منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان و غلامحسین خانی مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان نشستیم و نظر ایشان را پیرامون این کمکها جویا شدیم؛
منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
لطفا درخصوص زلزلۀ کرمانشاه و اقدامات پس از آن توضیح دهید.
در آغاز سخن از همکاری همۀ مردم ایران، شرکت فولاد مبارکه و سایر کسانی که در هر موقعیتی با مدیریت بحران استان درزمینۀ پیشگیری و کنترل حوادث غیرمترقبه همکاری داشته و دارند تشکر و قدردانی میکنم.
همانگونه که به خاطر دارید، وقوع زلزلۀ کرمانشاه باعث تخریب اماکن مسکونی فراوانی شد؛ اما با فرمان مقام معظم رهبری مردم سراسر کشور در این خصوص آستین همت بالا زدند. استان اصفهان هم در بدو اطلاع از وقوع حادثه اقداماتی را در بخشهای مختلف انجام داد: اولا در همان ساعات اولیه پس از وقوع زلزله، شورای مدیریت بحران با حضور استاندار محترم و اعضا تشکیل شد و ضمن بررسی آخرین وضعیت منطقه و خرابیهای برجایمانده راهکارهای ممکن برای کمکرسانی از استان اصفهان به آن منطقه مورد بررسی قرار گرفت. پس از اعزام نیروهای امدادی جمعیت فوریتهای پزشکی و هلالاحمر استان، اقدامات استان اصفهان در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه در چند محور اساسی به تصویب رسید. جستوجو و نجات در لحظۀ اول، اعزام بالگرد امدادی و همچنین ۲۶ دستگاه اتوبوس بیمارستانی به همراه ۳۰۰ نفر با اقلام و تجهیزات لازم، اعزام مصدومان به بیمارستان و در ادامه ارزیابی خسارات و توزیع اقلام امدادی ازجملۀ اقدامات انجامشده در آن موقعیت بود. ضمن حضور حدود یک ماه و نیمی عوامل جمعیت هلالاحمر با استعداد ۱۲۰ نفر نیرو، حدود یکصد هزار تخته پتو و ۷۰ هزار دستگاه چادر در آن مکان توزیع شد؛ همچنین اقدامات مربوط به جمعآوری کمکهای مردمی و اهدای خون از دیگر اقدامات ارزشمند آن شرایط خاص بود؛ تا جایی که در دو روز اول بیش از ۳۰۰۰ واحد خون اهدا شده بود و باید از مردم شریف استان اصفهان، مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه و سایر کارآفرینان و صنعتگران و همۀ اقشار که کمک زیادی کردند، تشکر و قدردانی کنیم.
اقدام بعدی چه بود؟
مرحلۀ بعد بازسازی و اسکان موقت بود که پس از زلزله، کمکهای باکیفیت و به موقع فولاد مبارکه، همچون کمکهای این شرکت به مردم زلزلهزدۀ بم، در اختیار مردم قرار گرفت. کارکنان فولاد مبارکه ابتدا با ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی خود ازجمله پتو، کنسرو و آبمعدنی در روزهای اول کاملا به موقع و مؤثر وارد عمل شدند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که در چنین مواقعی اقدام مؤثر و به موقع بسیار مهم است؛ به‌طوری که طبق آمار حدود ۱۵۰۰۰ بسته آبمعدنی، ۲۰۰۰۰ قوطی کنسرو، ۱۵۰۰ تخته پتو، ۴۰۰۰ دست لباس،۲۰۰۰۰ قرص نان و مقدار زیادی نایلون از سوی فولاد مبارکه در کنار سایر کمکهای استان به منطقه ارسال شد که همۀ این اقلام ارزشمند و مفید بود و به موقع بین آسیب دیدگان توزیع شد.
در شرایط بارندگی برای اسکان و پاســخگویی به نیاز به سرپناه چگونه تصمیم گیری شد؟
پس از مرحلۀ امداد و نجات، مرحلۀ اسکان موقت بود و سهم استان اصفهان را در شهرستان سرپل ذهاب و تعدادی روستا مشخص کردند. از آنجا که بهدلیل شرایط جوی حاکم بر منطقه استفاده از چادر میسر و مؤثر نبود، تدبیری که برای اسکان موقت اندیشیده شد استفاده از کانکس بود؛ به همین منظور جلسهای در استانداری با حضور امامجمعۀ محترم و نمایندۀ ولیفقیه، استاندار، صنعتگران و کارآفرینان تشکیل شد و طی آن مردم، اصناف، خیریهها و صنایع ازجمله شرکت فولاد مبارکه برای خرید کانکس کمک کردند. برخی افراد و نهادها هم ازجمله جامعۀ نظام پزشکی، اطبا و داروسازان به‌طور خودجوش اقدام به تهیه و ارسال کانکس نمودند. در همین شرایط دکتر سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرد. تعهد فولاد مبارکه ۲۶۰ کانکس با هزینهای بالغبر ۲ میلیارد تومان بود که قرار شد باکیفیت بالا تهیه و ارسال شود. ازآنجاکه کانکسها باید در محل نصب مونتاژ میشدند، با بنیاد مسکن هماهنگی به عمل آمد و کارگاهی برای مونتاژ کانکسها در منطقه مشخص شد. در ادامه، کانکسهای باکیفیت و مقاوم فولاد مبارکه توسط ۱۵ دستگاه تریلر ارسال شد و مراحل نصب به دست نیروهای متخصص شرکت بهصورت خاص طی یک ماه فعالیت شبانهروزی انجام گرفت و درنهایت کانکسها به مردم شریف منطقه تحویل داده شد.
اقدامات دیگری هم بود؟
بله. در امر درمان هم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت. استان اصفهان ۳ بیمارستان صحرایی در سرپل ذهاب احداث کرد. یکی از آنها ۵۷۷ ارتش بود که در همان روزهای اولیه استقرار یافت و خدماترسانی به مردم را در حوزۀ بهداشت و درمان آغاز کرد. دومین بیمارستان مربوط به مدیریت بحران استان بود که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بود و هنوز هم در آنجا مستقر است و خدمترسانی میکند. همچنین در دو نوبت پزشکان متخصص از دانشگاه علوم پزشکی به بیمارستان اعزام شدند و بسیاری کارهای پزشکی و امدادی دیگر نیز صورت گرفت.
در حال حاضر شرایط چگونه است؟
با مشخص شدن نهادهای مسئول بازسازی در شهرها، بنیاد مسکن استقرار یافت و ستاد معین بازسازی از سوی استان اصفهان نیز در سرپل ذهاب شکل گرفت. این ستاد همچنان با استعداد ۲۰۰ دستگاه خودرو ازجمله ماشینآلات سنگین، کامیون، لودر، گریدر، بیل مکانیکی و حدود ۲۵۰ نفر نیروی متخصص بازسازی در آن مکان حضور دارند. حدود ۲۲۰۰۰ واحد مسکونی و تجاری نیاز به تخریب و تعمیر و بازسازی داشت. این کار بزرگی است و بیشترین میزان آن به استان اصفهان اختصاص داده شد.
سخن پایانی شما؟
ضمن قدردانی از همۀ اقدامات صورتگرفته متذکر می شوم که اکنون نیز ازنظر آب در شرایط بحرانی قرارگرفته ایم. خوشبختانه شرکت فولاد درزمینۀ صرفه جویی در مصرف آب و انرژی پیشتاز و الگو بوده و اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. این شرکت با سرمایه گذاریهای کلان در بازچرخانی آب در سیکل تولید خود و همچنین ایجاد شبکۀ جمع آوری پسابهای شهری شهرهای مجاور کارخانه، وابستگی خود به آبهای جاری را به حداقل ممکن رسانده که در بخش صنعت کار بزرگی است. در اصل فرهنگ کاهش مصرف نزد کارکنان این شرکت و پروژه‌هایی که در این زمینه تعریف و اجرا کرده اند، به نوعی پیشگیری از عوارض حوادث غیرمترقبه است.
غلامحسین خانی مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان:
از کانکس‌های اهدایی فولاد مبارکه ۸۵ عدد در سرپل ذهاب و مابقی در ۳۳ روستا با هزینۀ فولاد مبارکه در محل های موردنظر نصب و برای اسکان موقت در اختیار مردم قرار داده شد
لطفا از زلزلۀ کرمانشاه و اقداماتی که برای اسکان هموطنان زلزلهزده صورت گرفت، بگویید.
بعد از زلزلۀ دلخراش ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در کرمانشاه، شهر سرپل ذهاب و تعداد زیادی از روستاهای کرمانشاه آسیب دید. پس از آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بهعنوان متولی بازسازی در استان کرمانشاه مستقر شد و خدماترسانی به مردم عزیز را در شهر سرپل ذهاب آغاز کرد و از همان ابتدا بحث اسکان موقت هموطنان را پیگیری نمود. در کنار ۲۰۰۰ مورد اسکان موقتی که خیرین اصفهانی اهدا کردند، شرکت فولاد مبارکه نیز ۲۶۰ کانکس با بالاترین کیفیت را تقدیم هموطنان در سرپل ذهاب نمود که از این تعداد کانکس بخشی از آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان توزیع شد.
با توجه به نیاز روستاهای شهرستان سرپل ذهاب، از مجموع کانکسهای اهدایی فولاد مبارکه ۸۵ عدد در سرپل ذهاب و مابقی نیز در ۳۳ روستا با هزینۀ فولاد مبارکه در محلهای موردنظر نصب و برای اسکان موقت در اختیار مردم قرار داده شد. این کار ارزشمند در سرمای شدید زمستان منطقه بسیار به موقع بود و رضایت مردم را در برداشت.
به طورکلی از همان روزهای ابتدایی زلزله مقرر شد ۱۰ هزار کانکس با همکاری ارتش و سپاه ساخته شود و در اختیار زلزله زدگان قرار گیرد و تولید ورق موردنیاز ساخت این تعداد کانکس را نیز فولاد مبارکه بر عهده گرفت.
اثربخشی این کمکها را چگونه ارزیابی میکنید؟
بنیاد مسکن ۱۳ استان به همراه حدود ۱۸۰ نفر از نیروهای استان اصفهان از آبان ماه ۹۶ تا الآن در سرپل ذهاب مستقر هستند. با بارندگیهایی که سال گذشته و هم اکنون شاهد آن بوده و هستیم، اگر اسکان موقت نبود، به‌طور قطع مردم با مشکلات زیادی مواجه میشدند. وجود کانکسها تا ساخت خانههای دائمی نیاز مردم را برطرف کرد.
استفاده از محصولات فولاد مبارکه و سایر کارخانه های فولادی استان اصفهان در استان کرمانشاه، به ویژه شهر سرپل ذهاب، برای همۀ مردم استان اصفهان مایه عزت و سربلندی است.
سخن آخر؟
از مدیرعامل، معاونان مدیران و کارکنان زحمتکش فولاد مبارکه تشکر میکنم که در این امر خداپسندانه مسئولان استان را یاری کردند و باعث سربلندی استان اصفهان شدند.

گفت و گوها

 • حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی خلیج فارس

  توسعه زیرساخت‌ها عامل اصلی جذب سرمایه‌گذاران است

  اخبار فلزات: یکی از راه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد جذابیت برای احداث صنایع مختلف است. سرمایه‌گذاران در جایی حضور می‌یابند که اوضاع برای توسعه مناسب است. در کشورهای پیشرفته مناطق ویژه‌ای تعریف و احداث شده‌اند که برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته‌اند. علاوه بر این، همه زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران در این مناطق فراهم است. از این رو، مشاهده می‌شود صنایع بسیار بزرگ با ظرفیت‌های فراوانی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی در این مناطق احداث شده‌اند. در این راستا خبرنگار ماهنامه «اخبار فلزات» با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی خلیج فارس گفت‌وگو کرده است. حسن خلج طهرانی اعتقاد دارد کشورهای پیشرفته در ابتدا زیرساخت‌ها را برای توسعه صنایع خود در مناطق دارای مزیت به‌وجود می‌آورند، سپس اقدام به احداث صنایع می‌کنند. وی همچنین می‌گوید توسعه زیرساخت‌ها در کشور ما می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری فراوانی منجر شود. در عین حال، باید صنایع عمده کشور به مناطقی انتقال یابند که مزیت لازم را داشته باشند و زنجیره ارزش افزوده را تکمیل کنند. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
  ادامه مطلب...
 • حجت‌الاسلام نوری شاهرودی، سفیر ایران در عمان

  دیپلماسی اقتصادی، راهگشای روابط ایران و عمان

  اخبار فلزات: طبق اسناد تاریخی روابط ایران و عمان در سال 597 میلادی شکل سازمان یافته‌ای به خود گرفت، اما روابط سیاسی رسمی دو کشور در سال 1971 میلادی با صدور بیانیه رسمی آغاز شده است و استمرار داشتن این روابط موجب ایجاد فرصت‌هایی برای هر دو کشور شده‌است. در این میان کشور عمان با وجود فشارهایی که از سوی کشورهای منطقه و حتی قدرت‌های بزرگ داشت، توانسته است این روابط را در سطح بالا نگه دارد و اجازه نداده اصول روابط خدشه‌دار شود. برای آگاهی از روند این روابط و جزئیات بیشتر خبرنگار ماهنامه «اخبار فلزات» با سفیر ایران در عمان گفت‌وگویی انجام داده است. حجت‌الاسلام نوری شاهرودی با ابراز امیدواری نسبت به این روابط، عمان را کشوری امن برای سرمایه‌گذاری می‌دانند و درصدد افزایش روابط تجاری و... با این کشور است. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
  ادامه مطلب...
 • محمد کشانی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان

  تحریم‌های خارجی کافی است؛ خودتحریمی چرا؟

  اخبار فلزات: فضای بین‌المللی پس از برجام برای صنعت فولاد کشور باز شد و شرکت‌های فولادی توانستند در صادرات رکوردهای خوبی را از خود برجای بگذارند. هر چند که باوجود این توافق، کشور نتوانست آن‌گونه که باید و شاید در جذب سرمایه‌گذاری موفق عمل کند. خروج آمریکا از توافق برجام صنعت فولاد کشور به‌ویژه بر صادرات و سرمایه‌گذاری تاثیرگذار بوده است. در این راستا خبرنگار ماهنامه «اخبار فلزات» با مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان ‌گفت‌وگو کرده است. محمد کشانی اعتقاد دارد با خروج آمریکا از برجام، مشکلات متعددی در زمینه کشتیرانی، نقل و انتقالات بانکی و ... به‌وجود می‌آید، اما کشور ما تجربه خوبی در سال‌های تحریم کسب کرده است و می‌تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند. کشانی همچنین می‌گوید مشکلات اقتصادی و همکاری نکردن سازمان‌ها بدتر از تحریم‌های بین‌المللی عمل می‌کنند و تحریم داخلی هستند. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
  ادامه مطلب...
 • فرزاد موسوی، مدیر روابط عمومی فولاد آذربایجان

  تعامل پایدار درون و بیرون یک بنگاه اقتصادی از عملکرد صحیح روابط عمومی نشات می‌گیرد

  اخبار فلزات: نقش روابط عمومی هنوز در کشور ما آن‌چنان که باید مورد توجه قرار ندارد. بر همین اساس نیز در مواردی مشاهده می‌شود، عدم شناخت جایگاه ویژه این بخش، مشکلات متفاوتی را برای مجموعه فراهم می‌آورد و ارتباط میان یک بنگاه اقتصادی را با بیرون مشکل‌ساز می‌کند. متاسفانه در مواردی مشاهده می‌شود، نقش روابط عمومی نه‌تنها برای مدیران، بلکه برای فعالان این بخش نیز به‌درستی تبیین نشده است. پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین به‌منظور شناخت جایگاه این حوزه با مدیر روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان به‌ گفت‌وگو نشسته است. فرزاد موسوی در طول این گفت‌وگو از ضعف توجه به روابط عمومی و تبعات آن می‌گوید. متن کامل گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
  ادامه مطلب...
 • اکبر ترکان، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

  آزموده را آزمودن خطاست

  اخبار فلزات: برجام فرصت اندکی را برای توسعه صنایع معدنی و فلزی کشور به‌وجود آورد و بخشی از این صنایع توانستند به جبران قسمتی از عقب‌ماندگی خود در دوران تحریم بپردازند. با وجود این، خروج آمریکا از برجام وضعیت مبهم و متفاوتی را برای این صنایع به‌وجود آورده است. خبرنگار ماهنامه «اخبار فلزات» برای بررسی ابعاد خروج آمریکا از برجام، با رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به گفت‌وگو نشسته است. اکبر ترکان اعتقاد دارد وضعیت سختی پیش روی کشور قرار دارد و باید برای شرایط سخت جدید مهیا شد و در راستای حفظ ذخایر ارزی کشور کوشید. ترکان همچنین می‌گوید ظرفیت ارتباط کشور ما با همسایگان بسیار زیاد است و می‌توان از ظرفیت این کشورها برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری استفاده کرد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
  ادامه مطلب...

ماهنامه اخبار فلزات

cache/resized/eb82d6e01471fb45208b29c7df8e5e53.jpg
سرمقاله مهمان/ جعفر سرقینی، معاون امور معادن و
cache/resized/5fdc39f541c2fb59cb2db32d804715af.jpg
سرمقاله مهمان/ بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و
cache/resized/236d941135e737286605a0609cab55c0.jpg
سرمقاله مهمان/ محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن
cache/resized/606d6207a06e88856f9c9a317101be0c.jpg
دیپلماسی اقتصادی، ضامن پایداری و توسعه صادرات
cache/resized/051517a92fa9069987b9e99e58c35653.jpg
یادداشت مهمان: عزیزالله عصاری، مدیرعامل شرکت
cache/resized/9b369ed53e1c293f37e10a8b4d734b49.jpg
جعفر سرقینیتفکیک همگام با توسعه نیست پس از 6 سال
cache/resized/16567cc9ed641fa1a926c80b3dcd664e.jpg
بنادر نیازمند و زمینه‌ساز توسعه مهدی کرباسیان؛
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family