چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023 ساعت ×

برچسب » کاتالیست‌ آلومینا

حذف ترکیبات گوگرد از گاز ترش با استفاده از آلومینای فعال
2 ماه قبل
صرفه‌جویی ارزی را به دنبال داشت

حذف ترکیبات گوگرد از گاز ترش با استفاده از آلومینای فعال

یکی از شرکت‌های فناور با عرضه انواع کاتالیست‌های آلومینا، راهکاری اقتصادی برای حذف ترکیبات گوگرد از گاز ترش ارائه‌کرده و این محصول علاوه بر قطع وابستگی به خارج، صرفه‌جویی ارزی را به دنبال داشته است.