جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ Friday, 25 June , 2021 ساعت ×

برچسب » بیل‌مکانیکی

فرهنگ‌سازی، لازمه تعمیق ساخت داخل
2 ماه قبل

فرهنگ‌سازی، لازمه تعمیق ساخت داخل

توليد ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتی، يکی از بخش‌های اساسی صنايع کشورهای توسعه‌يافته و صنعتی است و درآمدهای صادراتی فراوانی را برای اين کشورها ايجاد کرده است. در مقابل، کشورهايی که نيازمند ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتی هستند، به منظور تامين آنها، بايد ارز قابل توجهی را برای واردات پرداخت کنند. ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتی اساس توليد هر کشور را تشکيل می‌دهند و عدم رشد و توسعه در اين زمينه باعث وابستگی به کشورهای تامين‌کننده می‌شود. توسعه صنايع ماشين‌سازی و توليد تجهيزات صنعتی داخلي کاهش واردات، افزايش اشتغال، کاهش خروج ارز از کشور، افزايش بهره‌مندی از توان داخلی و رونق اقتصادی را به دنبال دارد. بنابراين، با برنامه‌ريزی همراه با شناخت جامع نيازها و فرهنگ‌سازی به‌کارگيری نيروهای داخلی و تامين تجهيزات از منابع داخلی، می‌توان از مزايای اقتصادی داخلی‌سازی ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتی بهره برد.