جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ Friday, 25 June , 2021 ساعت ×

برچسب » تولید آهن اسفنجی

رشد سودآوری با توسعه ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها
2 ماه قبل

رشد سودآوری با توسعه ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها

يکی از مهمترين و اساسی‌ترين پايه‌های اقتصاد هر کشور وجود منابع معدنی و ذخاير زيرزمينی است. نقش معادن در رشد اقتصادی کشورها مسلم است و بهره‌برداری از آن‌ها عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود؛ زيرا معادن تأمين‌کننده مواد اوليه مورد نياز بسياری از صنايع‌اند و در خودکفايی صنعتی، ايجاد اشتغال مولد، افزايش توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه کشور نقش به‌سزايی دارند. با توجه به استقرار اکثر معادن در نقاط دورافتاده و کمتر توسعه‌يافته کشورها، معادن نقش مهمی در توسعه و آبادانی مناطق مذکور، اشتغال‌زايی و جلوگيری از مهاجرت و شهرنشينی خواهند داشت.