پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 29 February , 2024 ساعت ×

برچسب » مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان

افزایش مصرف گاز در زنجان فعالیت واحدهای صنعتی را محدود کرد
1 سال قبل
۴۶۳ واحد صنعتی با مشکل مواجه شدند

افزایش مصرف گاز در زنجان فعالیت واحدهای صنعتی را محدود کرد

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: کاهش دما در روز گذشته افزایش مصرف گاز ر ا در پی داشته که این امر بر فعالیت ۴۶۳ واحد صنعتی در این استان اثر گذاشته و آن را محدود کرده‌است.