چهارشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 12 June , 2024 ساعت ×
انتشارات کربنی قابل توجه کشور چین برای تولید هر تن آلومینیوم اولیه
22 شهریور 1402 - 15:36
شناسه : 35816
به‌ طور میانگین انتشارات کربنی حاصل از تولید یک تن آلومینیوم کشور چین در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، حدود ۱۲ تن بود. در دوره مورد بررسی روند انتشارات کربنی برای تولید هر تن آلومینیوم چین نزولی بود.
ارسال توسط : منبع : شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات
پ
پ

به گزارش «فلزات‌نیوز»، در سال‌های اخیر، میزان برق مصرفی حاصل از نیروگاه‌های برق‌آبی و هسته‌ای در تولید آلومینیوم چین افزایش پیدا کرد. در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، اروپا کمترین میزان انتشارات کربنی ناشی از مصرف برق را در تولید آلومینیوم ثبت کرد. عمده برق مصرفی در صنعت آلومینیوم اروپا از نیروگاه‌های برق‌آبی تهیه می‌شود که میزان انتشارات کربنی بسیار کمی دارد. در سال ۲۰۲۱ برای تولید هر تن آلومینیوم اروپا، حدود یک تن گاز‌های کربنی منتشر شد. عمده برق مصرفی برای تولید آلومینیوم اروپا از تامین‌کنندگان خریداری می‌شود. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، تمامی برق صنعت آلومینیوم اولیه اروپا از خارج تامین شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه تولید آلومینیوم به میزان قابل‌توجهی برق نیاز دارد، انتشارات کربنی حاصل از نیروگاه برق سهم چشمگیری در کل انتشارات کربنی تولید آلومینیوم اولیه دارد. سهم برق در این فرایند در سال ۲۰۲۱، حدود ۶۴.۵ درصد بود. تولید برق در نیروگاه‌ها می‌تواند از منبع زغال‌سنگ، نفت، گاز طبیعی و غیرتجدیدپذیر و یا برق‌آبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر باشد. میزان انتشارات کربنی نیروگاه‌ها می‌تواند با تغییر منابع مورد استفاده برای تولید برق، تغییرات محسوسی داشته باشد. بیشترین میزان انتشارات کربنی مربوط به نیروگاه‌های برقی است که از زغال‌سنگ استفاده می‌کنند.

مهم‌ترین تولیدکننده آلومینیوم اولیه در دنیا کشور چین است. در سال ۲۰۲۱، حدود ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آلومینیوم اولیه در چین تولید شد که سهم آن از کل تولید آلومینیوم اولیه دنیا حدود ۵۷.۳ درصد بود. در سال ۲۰۲۱ اروپا پس از کشور چین، سهم ۱۱.۱ درصدی از کل تولید آلومینیوم دنیا را در اختیار داشت. رتبه سوم تولید آلومینیوم اولیه در دست کشورهای عضو (GCC) قرار دارد که در سال ۲۰۲۱، سهم ۸.۸ درصدی از کل تولید را به خود اختصاص دادند.

انتشار قابل توجه (CO2) چین در تولید آلومینیوم

نمودار ۱ انتشارات کربنی حاصل از تولید آلومینیوم را به تفکیک مناطق مختلف در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. به طور متوسط از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ کشور چین برای تولید هر تن آلومینیوم حدود ۱۲ تن کربن منتشر کرده است. بر اساس بررسی‌های آتورپات، یکی از دلایل حجم بالای انتشارات کربنی چین در فرایند تولید آلومینیوم، استفاده از زغال‌سنگ در نیروگاه‌های برق است. به‌ طور کلی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، میزان انتشارات کربنی چین در تولید یک تن آلومینیوم روند نزولی داشت. از سال ۲۰۱۹، سهم تامین برق واحدهای ذوب آلومینیوم چین از نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز کاهش پیدا کرد و در مقابل سهم نیروگاه‌های برق‌آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یافت. در سال ۲۰۲۰، انتشارات کربنی چین برای تولید هر تن آلومینیوم حدود ۱۱ تن بود و در سال ۲۰۲۱ حدود ۵.۹ درصد رشد داشت.

به‌ طور متوسط کشورهای عضو (GCC) در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ برای تولید هر تن آلومینیوم حدود ۶ تن کربن منتشر کردند. روند انتشارات کربنی کشورهای عضو (GCC) برای تولید آلومینیوم در دوره گذشته صعودی بوده است. می‌توان گفت تقریبا تمامی برق مصرفی در تولید آلومینیوم در کشورهای عضو (GCC) از نیروگاه‌های گاز طبیعی است. در سال ۲۰۲۰، میزان انتشارات کربنی این منطقه حدود هفت تن بود و در سال ۲۰۲۱ تغییر چندانی نداشت. کشورهای عضو (GCC) در سال ۲۰۲۱، برق حاصل از نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر را برای تولید آلومینیوم استفاده کردند که سهم بسیار اندکی در کل برق مصرفی داشت.

تولید آلومینیوم اروپا با انتشار کم کربن

به‌ طور کلی روند انتشارات کربنی تولید هر تن آلومینیوم اروپا از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ روند نزولی داشت. منطقه اروپا در دوره مورد بررسی هر ساله حدود یک تن کربن برای تولید آلومینیوم اولیه منتشر کرده است. یکی از دلایل کم بودن انتشارات کربنی اروپا نسبت به سایر مناطق، استفاده از منابع مختلف برای تولید برق است. بیشترین میزان برق مصرفی در تولید آلومینیوم اروپا، نیروگاه‌های برق‌آبی هستند که انتشارات کربنی پایینی دارند.

منطقه آمریکای جنوبی در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، هر ساله حدود دو تن انتشارات کربنی برای تولید هر تن آلومینیوم دارند. به‌ طور کلی روند انتشارات کربنی در منطقه آمریکای جنوبی در دوره مورد بررسی نزولی بود. عمده برق مصرفی در تولید آلومینیوم آمریکای جنوبی از نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌شود. در سال ۲۰۲۱، سهم برق نیروگاه‌های برق‌آبی حدود ۸۱.۸ درصد بود؛ در صورتی که سهم انتشارات کربنی آن حدود ۱۹.۷ درصد محاسبه شد. پس از نیروگاه‌های برق‌آبی، از برق نیروگاه‌های گاز طبیعی برای تولید آلومینیوم در این منطقه استفاده می‌شود که عمده انتشارات کربنی تولید آلومینیوم نیز از این منبع بوده است.

خرید عمده برق اروپا از تامین‌کنندگان

نمودار ۲، سهم تامین برق مصرفی در تولید آلومینیوم توسط کشورها در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. برق مصرفی در تولید آلومینیوم توسط خود کشورها تولید و یا از تامین‌کنندگان خریداری می‌شود. به‌ طور کلی سهم برق تولیدشده در اروپا که در تولید آلومینیوم استفاده می‌شود، در دوره مورد بررسی روند نزولی داشت. در سال ۲۰۱۲، سهم برق تولیدشده در اروپا حدود ۴.۳ درصد بود و در سال ۲۰۲۱ به صفر رسید. طی دو سال پایانی از دوره مورد بررسی، تمامی برق مورد استفاده در تولید آلومینیوم اروپا از تامین‌کنندگان خریداری شد. سهم آمریکای جنوبی در تولید برق مورد استفاده خود برای تولید آلومینیوم در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، به‌ طور متوسط حدود ۴۱.۴ درصد بود. روند سهم تامین برق توسط آمریکای جنوبی در دوره گذشته صعودی بوده است.

به‌ طور کلی روند سهم کشورهای عضو (GCC) در تولید برق مورد نیاز خود نزولی بود. با توجه به منابع عظیم گاز طبیعی در کشورهای عضو (GCC)، عمده نیروگاه‌های برق این کشورها از گاز استفاده می‌کنند. متوسط سهم برق مصرف شده در تولید آلومینیوم که توسط این کشورها تولید شد، در سال‌های مورد بررسی حدود ۹۳.۱ درصد بود. روند سهم چین در تولید برق مورد نیاز صنعت آلومینیوم اولیه در دوره مورد بررسی صعودی بود. متوسط سهم برق تولید شده در چین که برای تولید آلومینیوم استفاده شد، حدود ۶۳.۵ درصد بود.

در سال ۲۰۲۱، حدود ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آلومینیوم در دنیا تولید شده و ۵۶.۹ درصد برق مصرفی آن از نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز تامین شد. برق تولیدشده در نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز دنیا که به‌ منظور تولید آلومینیوم مصرف شد، حدود ۴۸۰ میلیون تن انتشارات کربنی داشتند. نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز در سال ۲۰۲۱ سهم ۹۰.۹ درصدی از کل انتشارات کربنی برق مصرف شده در صنعت آلومینیوم اولیه را به خود اختصاص دادند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.