پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳ Thursday, 18 July , 2024 ساعت ×
لوح تقدیر و تندیس مسئولیت‌های اجتماعی به ذوب‌آهن تقدیم شد
13 دی 1399 - 7:41
شناسه : 4551
اجلاس سراسری مســئولیت پذیری اجتماعی و اخــلاق حرفه ای با حضور نمایندگان 100 شركت و ســازمان دولتی و خصوصی از سراسر كشور در روز10 دی ماه 99 در تالار نــور مركز همایــش‌های بین المللی دانشــگاه الزهرای تهران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد .
ارسال توسط :
پ
پ

در این اجلاس، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف  فعال و موفق در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای از جمله  شــرکت سهامی ذوب آهن اصفهــان معرفی و لــوح تقدیــر و تندیس دبیرخانه دائمی مسئولیت اجتماعی به آن ها اعطا  گردید. مســئولیت اجتماعی یک ســازمان یعنی مســئولین آن در قبال تاثیرات و فعالیت‌هایش بر جامعه و محیط زیست به طور شــفاف و اخلاقی باشــند که موارد مختلف از جمله مشــارکت در توســعه پایدار و در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان را شامل می‌شود.
رضا نقی پور اصل مدیر عامــل صندوق حمایت از تحقیقات وتوســعه صنایع پیشرفته کشور وابسته به وزارت صمت در این اجلاس، گفت: این صندوق در ســال های اخیــر در جهت  کمک به رشــد و توســعه معدن و صنایع معدنی و تقویت شــرکت های دانش بنیان تلاش کرده و طرح هایی از جمله طرح ســرباز صنعت اشــتغال زایی جامعه علمی کشور را به اجرا در آورده است.
وی در سخنان خود بر اهمیت ارتقای تعامل سازنده بین کارکنان شــرکت‌ها و ذینفعــان مختلف آن‌ها تاکید کرد و افزود: نیروی انســانی سالم عامل موفقیت هر سازمان است. مجید مــکاری، مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت ذوب آهن اصفهان که بــه نمایندگی از این شــرکت در این اجلاس حضور داشــت و لوح و تندیس دبیرخانه دائمی مســئولیت اجتماعی را دریافت کرد، در گفتگو با خبرنگار ما به شــرح بخشــی از اقدامات ذوب آهن اصفهــان در زمینه مســئولیت پذیری اجتماعی و اخــلاق حرفه ای آن  پرداخت  و این اقدامــات را عامل موفقیت این شرکت در امر ایفای مسئولیت اجتماعی و دریافت  پیاپی لــوح، تقدیرنامه  و جایزه مربوطه در ســال های اخیر دانست.
وی به اقدامات محیط زیســتی  شرکت پرداخت وگفت: ذوب آهن اصفهان از بدو تاسیس تا کنون با انجام پروژه های مختلف زیست محیطی حدود ۴ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است و در حالی که بنابــر قانون ملزم به اجــرای ۲۵ درصد فضای ســبز در محوطه کاری خود بوده اقدام به ایجاد فضای سبز به میزان ۸۴ درصد نموده است.
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت شرکت به نقش آموزشــی ذوب آهن اصفهــان در انتقال دانش فنــی و تربیت نیروهــای متخصص و ماهر برای دیگر صنایع و از جملــه صنعت فولاد و مهم تر از آن ســاخت و تحویل چند واحد فولادی در کشــور پرداخت و تاکید کرد: از آخرین اقدامات زیســت محیطی ذوب آهن اصفهان کــه در این زمینه لازم است به آن اشــاره کنیم، اقدامات این شرکت در زمینه مقابله با بیماری فراگیر کرونا در سطح کارکنان و در سطح منطقه اطراف است. در این زمینه بیمارستان شــهید مطهری ذوب آهن اصفهان به طور گســترده با تمامی امکانات و کادر تلاشگر خود برای پیشــگیری و درمان مبتلایان کرونا در منطقه تلاش کرده است.گفتنی اســت؛ در اجلاس مســئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای ســازمان ها از اقدامات مختلف شــرکت‌ها در امر مقابله با بیماری کرونا تقدیر و یاد شهدای این عرصه گرامی داشته شد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.