سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 April , 2024 ساعت ×
در مسیر تعالی
11 اسفند 1400 - 14:09
شناسه : 25271
مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد هرمزگان مطرح کرد؛ امروزه، با توجه به شرایط متغیر و تعدد عوامل موثر بر محیط کسب‌وکارها، مقوله تحول به امری جدایی‌ناپذیر برای رشد و بقای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است و برنامه‌ریزی و مدیریت اجرا و پیاده‌سازی تحولات یکی از شاخه‌های مدیریت سازمان محسوب می‌شود. در همین راستا شرکت فولاد هرمزگان، برای اجرا و مدیریت بهتر تحولات و نوآوری، رویکردهای مختلفی را برنامه‌ریزی کرده و در دستور کار قرار داده است. این شرکت، با تشکیل کارگروه‌های تعالی سازمانی، پیاده‌سازی نظام‌های پروژه‌های بهبود، مدیریت استراتژیک، مدیریت فرایندها و همچنین استقرار استانداردهای مدیریتی با محوریت کمیته‌های تحول، در مسیر تعالی حرکت می‌کند.
ارسال توسط : نویسنده : مرضیه حمیدی منبع : ماهنامه اخبارفلزات
پ
پ

امروزه ضرورت ايجاد تغيير و نوآوري بدیهی است و هيچ مديري نمي‌تواند مدتی طولانی به نوآوری بی‌توجه باشد. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمان‌هایی بها دهد که به فعال کردن پتانسیل‌های خود می‌پردازند و در عین حال به بحران‌ها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد. تحولات تکنولوژیکی، شتاب فزاینده علم و دانش، ارتقای انتظارات و ارزش‌های فکری محیط پیرامون و به طور کلی نمونه‌هایی از این تغییرات و نیروی وارده بر پیکره سازمان‌ها مدیر امروزی را ناگزیر می‌کند که برای حفظ حیات سازمان خود، استراتژی‌ و خط‌مشی‌ها را با تغییرات منطبق سازد و همگام با آن‌ها در مسیر بهبود حرکت کند. در چنین شرایطی سازمان‌ها باید بدانند که برای رسیدن به اقتدار آتی، در عصر حاضر، تحول، بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی محسوب می‌شود و بنابراین مدیریت تغییر و تحول در سازمان‌ها یکی از وظایف مدیران پیشرو است. این امر همواره برای شرکت فولاد هرمزگان بسیار حائز اهمیت بوده است.

ترویج فرهنگ تعالی با مدل تعالی سازمانی

باید توجه داشت که حمایت نکردن مدیران، فقدان فرهنگ سازمانی و نبود نگرش سیستمی و تحولی، سازمان را در جهت تحول و بهبود پیش نمی‌برد. فرهنگ سازمانی و نگرش و حمایت مدیران یک سازمان از ارکان مهم رسیدن به اهداف و تحولات برنامه‌ریزی‌شده است. در صنعت فولاد نیز همسوسازی فعالیت‌ها و اهداف سازمان با تکنولوژی و استانداردهای به‌روز جهانی در تمامی حوزه‌ها باید جزو اهداف مهم هر سازمان برای رقابت در عرصه داخلی و خارجی باشد.

در همین راستا، در شرکت فولاد هرمزگان فرهنگ تعالی با استفاده از مدل تعالی سازمانی ترویج می‌شود. رهبران شرکت، ضمن مشارکت در فعالیت‌های تعالی سازمانی، حمایت‌ لازم از برگزاری دوره‌های آموزشی تعالی، اجرای فرایند خودارزیابی، حضور در فرایند ارزیابی جایزه «EFQM» اروپا و جایزه ملی تعالی سازمانی، بازدید از شرکت‌های برتر، الگوبرداری از شرکت فولادمبارکه، استقرار نظام‌های مدیریتی و مشارکتی، ایجاد فرایند نظرسنجی از کارکنان و سایر ذی‌نفعان کلیدی، استقرار استانداردهای مدیریت کیفیت، ایمنی و زیست‌محیطی و … را انجام داده‌اند.

رویکردهای فولاد هرمزگان در مسیر مدیریت تحول

در شرکت فولاد هرمزگان، به منظور مدیریت بهتر تحول و نوآوری در سازمان، رویکردهای مختلفی طرح‌ریزی شده است. سازمانی که در مسیر تعالی حرکت می‌کند قبل از هر چیز نیاز دارد که فعالیت‌ها و فرایندهای خود را در سطح سازمان بهبود ببخشد. مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی، بدون توجه به نوع، بخش و اندازه سازمان‌ها، برای همه آن‌ها کاربرد دارند و مبنای حرکت سازمان به سمت تعالی محسوب می‌شوند. حرکت به سمت تعالی با تشکیل کار گروه‌های تعالی سازمانی، پیاده‌سازی نظام‌های پروژه‌های بهبود، مدیریت استراتژیک، مدیریت فرایندها و همچنین استقرار سیستم‌های مدیریتی با محوریت کمیته‌های تحول (کمیته عالی تحول و هفت کمیته‌ تحول) در حال اجراست.

تعالی سازمانی: در شرکت فولاد هرمزگان اظهارنامه تعالی سازمانی سند پویایی است که هر ساله توسط رهبران و کار گروه‌های تعالی سازمانی بازنگری و به‌روز می‌شود و برای خودارزیابی و حضور در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمینه‌های بهبودِ شناسایی‌شده در فرایند خودارزیابی و بازخوردهای دریافتی از ارزیابی جایزه تعالی، مبنایی برای شناسایی و تعریف برنامه‌های بهبود هستند. این برنامه‌های بهبود را رهبران (با استفاده از ماتریس تلاش آثار) اولویت‌بندی نموده و در قالب «نقشه راه تعالی سه‌ساله» به اجرا درمی‌آورند.

نظام پروژه‌های بهبود: پروژه‌هاي بهبود (TQ‌) براي حل مشکلات، کاهش هزینه‌ها يا بهبود شرايط کاري، فرايندي و عملياتي در راستاي اهداف سازمان به کار گرفته مي­شوند. تعریف این پروژه‌­ها بر اساس اهداف استراتژیک، فرصت‌های بهبود ناشی از تحلیل فرایندها، بیان مسئله، نتايج حاصل از ارزيابی‌ها و مميزی‌ها، بهينه‌کاوی و … صورت می‌گیرد. پروژه‌های بهبود پس از تاييد کميته تحول مربوطه، برای حل مشکلات کاری‌ استفاده می‌شوند که برای حل يا رفع آن‌ها راهکار مشخصی وجود ندارد. به‌ عبارت دیگر، در ابتدا، راه‌حل رفع مشکل معلوم نيست و شناسایی آن نيازمند تجزیه ‌و تحلیل مسئله و مطالعه جامع اعضای تیم‌های پروژه است.

نظام مدیریت استراتژیک: در عصر حاضر، وجود استراتژی کسب‌وکار برای شرکت‌ها و سازمان‌‌ها ضروری است، اما عنصر کافی برای موفقیت نیست. گام مکمل آن اجرای استراتژی است که در کنار تدوین استراتژی، می‌تواند موفقیت بنگاه‌های اقتصادی را تضمین کند. در این میان، آنچه در اجرا اهمیت می‌یابد همسوسازی استراتژیک در قالب ترسیم نقشه‌های استراتژی کمیته‌های تحول است. گام‌های نظام مدیریت استراتژیک شرکت فولاد هرمزگان عبارتند از: تحلیل‌های استراتژیک و تدوین استراتژی، ترسیم نقشه استراتژی، همسوسازی استراتژیک سازمان، اجرای استراتژی، ارزیابی و بازنگری استراتژی.‌

نظام مدیریت فرایندها: به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب فرایند‌ها و بهبود مستمر آن‌ها، شاخص‌های طرح‌ریزی‌شده فرایند‌ها در تناوب‌های ماهانه، فصلی و ۶ ‌ماهه توسط مالکان فرایندها اندازه‌گیری، پایش و تحلیل می‌شوند و نتایج مربوطه، بر حسب موضوع، در جلسات ماهانه کمیته مدیریت، کمیته‌های تحول و جلسات درون‌واحدی، بررسی و اقدامات اصلاحیِ مورد نیاز، تعریف و اجرا می‌گردند.

استانداردهای مدیریتی: در فولاد هرمزگان، سیستم‌‌های استاندارد مدیریت، شامل استانداردهای «ISO 9001»، «ISO 10015»، «ISO 17025»، «ISO 50001»، «ISO 14001»، «ISO 45001»، «ISO 10002» و «ISO 10004»، بر مبنای خواسته‌ها و الزامات ذی‌نفعان درونی و بیرونی استقرار یافته‌اند و اثربخشی آن‌ها از طریق ممیزی‌های داخلی و شخص‌ثالث و جلسات بازنگری مدیریت ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر، شرکت در سال جاری و در راستای بهبود مستمر سیستم‌های مدیریتی خود، با یادگیری از فولادمبارکه، سیستم مدیریت سازمان را به صورت یکپارچه طراحی کرده است. این سیستم منطبق با چرخه «PDCA» دمینگ و شامل  چهار مرحله است: ۱٫ برنامه‌‌ریزی استراتژیک (P)، شامل تدوین استراتژی، ترجمه استراتژی، همسوسازی استراتژیک،اجرا، ارزیابی و بازنگری؛ ۲٫ طرح‌ریزی فرایندها (D)، شامل طراحی چارچوب فرایندها، تعیین شاخص‌ها و اهداف فرایندها و طراحی/ بازنگری ساختار سازمانی؛ ۳٫ ارزیابی عملکردها (C)، شامل ارزیابی‌های فصلی اهداف و شاخص‌های استراتژیک، ممیزی‌های داخلی و شخص‌ثالث سیستم‌های مدیریت، خودارزیابی و ارزیابی‌های تعالی سازمانی؛ ۴٫ بهبود عملکرد (A)، شامل فرایندهای جلسات بازنگری مدیریت، جلسات کمیته‌های تحول، اجرای برنامه‌های بهبود، نظام‌های مشارکتی (۵S و TQ) و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.

کمیته‌های تحول (کمیته عالی تحول و هفت کمیته‌ تحول): رویکرد کمیته‌های تحول، با هدف توسعه مشارکت فراگیر رهبران در نظام‌های تحولی و بهبود مستمر فرایندها، با الگوبرداری از شرکت فولادمبارکه ایجاد شده است. این رویکرد مشتمل بر یک کمیته عالی تحول (شامل مدیرعامل، معاونان و دبیران کمیته‌ها) و هفت کمیته تحول (شامل بهره‌برداری، تکنولوژی و توسعه، خرید، فروش و بازاریابی، مالی و اقتصادی، منابع انسانی، ارتباطات و مسئولیت‌های اجتماعی) است. کمیته‌های تحول مسئولیت تدوین، اجرا و پایش استراتژی، هدایت کارکنان در نظام‌ها و استانداردهای مدیریتی و همچنین نظام‌های مشارکتی (TQ، نظام پیشنهادها، ۵S و کارت سبز ایمنی) و حصول اطمینان از بهبود مستمر فرایندها را به عهده ‌دارند.
انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.